Vedenie spoločnosti

Kontaktné osoby

Bohumila Chrappová, Ing.

Predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ
bohumila.chrappova@ohlzs.sk

Menyhárt Alexander, Ing.

Člen predstavenstva, výrobný riaditeľ
alexander.menyhart@ohlzs.sk
+421 914 325 512

Šinka Emerich, Ing.

Člen predstavenstva, finančný riaditeľ
emerich.sinka@ohlzs.sk
+421 903 642 200

Lisá Katarína

Asistentka riaditeľa spoločnosti
katarina.lisa@ohlzs.sk
+421 910 949 627
02 / 32 78 41 00

Hulínová Zuzana