Jarovnice - kaštieľ

Rekonštrukcia a stavebné úpravy kaštieľa, Jarovnice
Objednávateľ: 
Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: 
Združenie Jarovnice
Vedúci člen združenia: 
GMT projekt, spol. s r.o.
Začiatok realizácie: 
15. 08. 2011
Koniec realizácie: 
27. 02. 2013
Popis stavby: 
Neskororenesančný kaštieľ zo 17.storočia, z ktorého sa zachovala obdĺžniková stavba, prešiel prestavbou v sedemdesiatych rokoch 18. storočia. Objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR č. 303. Vzhľadom na technický stav objektu bola nutná rekonštrukcia a úprava. Jedná sa o trojpodlažný objekt z toho jedno podzemné podlažie a toho času nevyužité podkrovie.