.
.
.

Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie č. 1/2021

Späť na aktuality >
31.5.2021

Predstavenstvo spoločnosti OHL ŽS Slovakia, a.s. v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti zvoláva riadne Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2021 o 10:00 hod v sídle spoločnosti na adrese Tuhovská 10722 / 29, 831 06 Bratislava.

- OHL ŽS Slovakia VH 1-2021 30.06.2021 Pozvánka.pdf
- OHL ŽS Slovakia GM 1-2021 30.06.2021 Invitation.pdf
- Bod 6. OHLZS Slovakia VZ 2021-01 (30.06.2021) Personálne zmeny v obsadení dozornej rady spoločnosti
- Bod 5. OHLZS Slovakia VZ 2021-01 (30.06.2021) schválenie vysporiadania HV 2020
- Bod 4. OHLZS Slovakia VZ 2021-01 (30.06.2021) riadna UZ 2020
- UZ OHLZS Slovakia 2020 SK signed.pdf
- UZ OHLZS Slovakia 2020 EN signed.pdf