Certifikáty

Ostatné certifikáty nájdete v sekcii dokumenty na stiahnutie

 

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva)

 

ISO 18001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

 

Ostatné certifikáty nájdete v sekcii dokumenty na stiahnutie