.
.
.
.
.

O firme

Staviame – spájame ľudský um, moderné technológie a riadenie práce na základe efektívneho systému stavebných procesov do stavieb so značkou Skupina OHLA ŽS (www.ohla-zs.cz). Realizujeme stavby pozemné, vodohospodárske, ekologické, inžinierske, priemyslové a energetické. Viac >

OHLA ŽS, a.s. prostredníctvom svojej Divízie Slovensko preberá od januára 2021 všetky podnikateľské aktivity na slovenskom trhu.

Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie č. 1/2022
Výsledky hlasovania na riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti č.1/2022