Spoločnosť

 
Staviame – spájame ľudský um, moderné technológie a riadenie práce na základe efektívneho systému stavebných procesov do stavieb so značkou Skupina OHLA ŽS (www.ohla-zs.cz).

 • Realizujeme stavby pozemné, vodohospodárske, ekologické, inžinierske, priemyslové a energetické.
  • Postavíme malé a stredné stavby s dôslednosťou ručnej práce.
  • Vybudujeme veľké a gigantické stavby s využitím overených skúseností viac ako 65-ročnej materskej spoločnosti.
  • Sme súčasťou renomovanej stavebnej skupiny OHLA ŽS (www.ohla-zs.cz)
 • Pracujeme podľa medzinárodných štandardov integrovaného systému manažérstva v zmysle noriem
  • ISO 9001 (systém manažérstva kvality)
  • ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva)
  • OHSAS 18001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
 • vedenie spoločnosti kladie dôraz na vývoj podnikovej kultúry, založenej na uznávaní hodnôt:
  • spoľahlivosť v dodržiavaní zmluvných podmienok (množstvo, kvalita, termín i cena),
  • dôslednosť, zodpovednosť a inovatívnosť pri práci,
  • dochvíľnosť, slušnosť a zdvorilosť,
  • trvalé učenie sa od najlepších.
    

Základné údaje o spoločnosti

OHLA ŽS Slovakia, a.s.
Tuhovská 10722/29
831 06 Bratislava
IČO: 31 365 701
DIČ: 2020292109
IČ DPH: SK 2020292109

Organizácia je registrovaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka č. 588/B, Odiel: Sa.
Sídlo spoločnosti je na ul. Tuhovská 10722/29 v Bratislave.

Čísla účtov:

Tatra banka, a.s.
č. účtu: 292 091 2888/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK28 1100 000 000 292 091 2888

Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
č. účtu: 35-6853680287/8100
SWIFT: KOMBSKBA
IBAN: SK0881000000356853680287

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Základné imanie:

12 367 996 EUR, rozsah splatenia: 12 367 996 EUR

Počet, druh, podoba a menovitá hodnota akcií:

Počet akcií: 37253
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR