Vedenie spoločnosti

 
Ing. Jaromír Pelinka, MBA - predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, - predseda predstavenstva
Ing. Róbert Latiak - člen predstavenstva
Hana Minaříková - člen predstavenstva

Konanie za spoločnosť:

V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva.

Dozorná rada:

Ing. Roman Kocúrek - predseda dozornej rady
Paolo Bee, MBA - člen dozornej rady
Mgr. Daniela Musilová - člen dozornej rady
Jiří Procházka, MBA - člen dozornej rady